gravimetrik-dozajlama

MONO

Bu kategorideki makinalar tek vidalıdır ve tek kat film imalatı yaparlar.

gravimetrik-dozajlama

AB-ABA

Bu kategorideki makinalar çift vidalıdır, farklı hammadde ve boya ile film üretebilirler.

gravimetrik-dozajlama

ABC

Bu kategorideki makinalar 3 vidalıdır ve çok kat film imalatı yaparlar.

gravimetrik-dozajlama

ABCDE

Bu kategorideki makinalar 5 vidalıdır ve çok katlı film imalatı yaparlar.

gravimetrik-dozajlama

ABCDEFG

Bu kategorideki makinalar 7 vidalıdır ve çok katlı film imalatı yaparlar.